Tolbert, 14 januari 2019

De samenwerking in Tolbert van verenigingen en organisaties heeft veel nuttige ideeën opgeleverd.

Een daarvan is het onderzoeken of er in Tolbert belangstelling is voor het oprichten van een energiecoöperatie. Een uiterst actueel thema gezien in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen rondom de energietransitie van gas naar vormen van duurzame energieopwekking. Wij denken aan het gebruik van zonnepanelen, op het eigen of andermans dak.

Op 28 januari as. om 19.30 uur wordt een inloopavond georganiseerd in de CazemierBoerderij aan de Hoofdstraat 27 in Tolbert.
Naast een schets van de aanleiding tot deze avond zal Michiel Mulder van de Natuur en Milieufederatie Groningen informatie geven over mogelijkheden om te komen tot een dergelijke organisatie. Ook zal een praktijkvoorbeeld uit Noorddijk worden gegeven en toegelicht.

Behalve informatieverstrekking willen we ook vrijblijvend de belangstelling peilen voor het oprichten van een energiecoöperatie.

Aanmelding vooraf is niet nodig.

Mocht u meer willen weten dan kunt u contact opnemen met de organisatoren door een e-mail te sturen aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Programma van de avond: zie artikel hieronder.

 

Programma 28 januari 2019ss

 

Nijjoarsveziede 2019 flyer

 

Informatieavond op maandag 3 december over verplaatsing ijsbaan 

In verband met de mogelijke verplaatsing van de ijsbaan Tolbert naar de locatie achter de CazemierBoerderij / Dorpshuis Tolbert, is er op maandag 3 december om 20:00 uur een informatieavond in de CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27 in Tolbert.

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld!

 

Organisatie workshop ‘Vorming netwerk Tolbert’ op 12 november 2018 aanvang 19.30 uur


1. Uitnodigingen aan bestuurders van verenigingen en geïnteresseerde leden, donateurs en bewoners Tolbert. CB, Oldebert, Volksvermaken en kerk nodigen uit.

2. Maxi workshop vindt plaats in CB

3. Inleidend wordt kort voor iedereen de weg verklaard die afgelegd is om tot deze workshop te komen. Gewenste Sociale Kaart , Imago CB en visie Samenwerking Tolbert

4. 6 aansprekende thema’s zijn gekozen:

a. Prettig oud worden en zijn in Tolbert
b. Samen aan de slag in Tolbert
c. Veilig wonen, werken en naar school in Tolbert
d. Duurzaam Tolbert
e. Voorzieningen in Tolbert voor jong en oud: nu en straks
f. Brandende kwesties in Tolbert

5. 6 tafels staan klaar met verschillende kleuren, beelden, kaarten en eventueel maquettes. De thema’s zijn gelinkt aan dorpsvisie Tolbert en aan vooroverleg met de initiatiefnemers van 12 november.

6. Elke tafel heeft een gespreksleider

7. Alle 6 thematafels worden bezet: Als er buiten de gespreksleiders bv. 24 deelnemers zijn dan zijn er 6 x 4 deelname bewijzen te verkrijgen in de kleuren van de thema’s. Er is een tweede ronde zodat deelnemers kunnen switchen van thematafel. Dat kan pas na een half uur werken aan opdracht 1: Hartenwensen over het thema.

8. De opdrachten per tafel zijn:

1. Hartenwensen inventariseren
2. Activiteitenlijst maken
3. Prioriteiten stellen
4. Afspraken maken
5. Presenteren
6. Inschrijven

9. Toekomst na 12 november:

  1. Wat is nodig om themagroepen op te starten in het dorp?
  2. Hoe vaak komen we bij elkaar op inloopavonden om uit te wisselen, nieuwe initiatieven te nemen, rommel op te ruimen, communicatie te verbeteren?
  3. Hoe organiseren we de nieuwe samenwerking van Oldebert en CB?
  4. Hoe informeren we alle inwoners, hoe nodigen we ze uit oom bijdragen te leveren?
  5. Wat is de volgende inloopavond, open bijeenkomst van Oldebert/CB? Wat is nodig om die tot een succes te maken?
  6. Secretariaat, gespreksleiderschap en uitvoerders/ initiatiefnemers in themagroepen.

10. Schriftelijke/mondelinge evaluatie in één zin