Kort Verslag Online Bijeenkomst Gemeente en Oldebert

Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Kort verslag online bijeenkomst Gemeente en Oldebert op dinsdag 17 november ’s middags 16.00uur

Aanwezig: 

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi (gemeente Westerkwartier)

Jolanda Baudoin (gemeente Westerkwartier)

Bonne de Boer (Oldebert)

Fokke Dijkstra (Oldebert)

Er is gesproken over de Poiesz

Alle punten die in een vooroverleg waren besproken is nog een keer langs gekomen. Wat betreft de vlaggen deze zullen in eerste instantie op de hoek blijven staan.

Ook de visboer is akkoord de kaasboer is nog onzeker Meindert Bouma zal hierin actie ondernemen . Vanwege de tijdelijke overlast zal de dorpswethouder mede namens Oldebert een bloemetje bezorgen bij mevrouw Liewes.

Openbare verlichting

Als het goed is moet deze weer branden. Als het weer voorkomt mag Enexis gebeld worden maar er wordt geadviseerd op de website bij de gemeente dit probleem aan te kaarten, dan kan het van daaruit uitgezet worden naar de juiste personen.

Oversteek Oldebertweg /Hoofdstraat

Het probleem van de oversteek van Tolbert naar de (nieuwe) buurten van Tolbert is in de ogen van Oldebert toch de oversteek van Mr. Boonstraplantsoen naar de overkant . Hier moet volgens ons een oplossing komen. Een verkeerslicht zou veel te duur zijn. Tweede keus is dan een zebra pad of een middengeleider. De gemeente zal de heer Vlaming hier nog een keer naar laten kijken. Oldebert heeft aangeboden om hier samen een gesprek met de heer Vlaming aan te gaan. De oversteek bij de rotonde Auwemalaan betreffende de drukke oversteek en de oversteek bij de ijsbaan zijn ook aan de orde geweest.

Trottoir Hoofdstraat 

Volgens de wethouder zou dit probleem meegenomen kunnen worden bij het afmaken van de inrichting van de Poiesz.

Besprekingen IJsbaan
Deze staan op dit moment op een zacht pitje. De gemeente staat wel open voor een herinrichting.

Muziekkoepel 

Hiervoor zal een haalbaarheidsonderzoek gedaan moeten worden. Dat betekent dat Oldebert moet onderzoeken of de bewoners cq CazemierBoerderij dit wel willen en de plaats bepalen, dan wil de gemeente wel meedenken in het realiseren van dit project.