Masterplan Keek op Tolbert en Leek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Het college heeft 19 september ingestemd met het concept woonplan voor Leek en Tolbert. In het plan is ruimte gezocht voor 1000-1400 woningen. Om deze te kunnen bouwen, is het nodig dat bestaande bedrijven, sportverenigingen en onderwijs een nieuwe plek krijgen.

Het belangrijkste advies uit het woonplan is om alle thema’s samen te voegen in een masterplan. Het masterplan Keek op Tolbert en Leek. Dit masterplan moet antwoord geven op de vraag hoe alles een goede plek kan krijgen in de dorpen. En ook welke kansen er zijn. Daarbij is aandacht voor wonen, werken, ontspanning, gezondheid, onderwijs, verkeer, groen en duurzaamheid. Eén van die kansen is het realiseren van een brede campus. Dit kan bijvoorbeeld door het koppelen van onderwijs, sport en wonen aan de Tolbertervaart. En daarmee zijn er ook kansen voor nieuwbouw van rsg de Borgen.

Gemeente nodigt inwoners uit voor een bijeenkomst
Voor het concept woonplan organiseert de gemeente een informatieavond op 19 oktober van 19.00 – 22.00 uur in het gemeentehuis in Leek. Tijdens deze avond presenteert de gemeente het concept woonplan. Inwoners kunnen vragen stellen en ook aangeven wat ze van het concept vinden. Het woonplan Leek/Tolbert is te vinden op www.westerkwartier.nl/woonplan-per-dorp.