Meer Openbaar Toegankelijke AED’s In Tolbert

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Een AED is een draagbaar apparaat dat een schok kan geven bij een hartstilstand. Hierdoor kan het hartritme herstellen en kun je een leven redden.

Oldebert, vereniging van Dorpsbelangen Tolbert, gaat onderzoek doen naar de toegankelijkheid van de thans aanwezige AED’S in Tolbert. Er zijn nu een aantal AED’S die niet openbaar toegankelijk zijn, omdat deze zich bevinden achter deuren die niet 24/7 bereikbaar zijn.

Oldebert gaat in overleg treden met de eigenaren van de gebouwen, waar de niet openbaar toegankelijke AED’S zich bevinden, om te bekijken of deze verplaatst kunnen worden, zodat deze wel 24/7 openbaar bereikbaar zijn.

Wellicht leidt het onderzoek en overleg ook tot de constatering dat het gewenst is om meer locaties van een AED te voorzien. Als dit het geval is zal Oldebert een actie in gang zetten, om de benodigde financiën te genereren, om meer AED’S te kunnen laten plaatsen.

AED bereikbaar voor iedereen!