Muziekkorps te Tolbert

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

In het boek “Het Oalderliek Dörp” staat een verslag van de opening van de Tolbertervaart op 17 februari 1906 geschreven door Renze Boonstra (onderwijzer te Tolbert).

Hij schrijft hierin o.a.: In het logement Cazemier (De Postwagen) was het niet minder druk. Hier hield “ons fanfarecorps”, dat zich op de boot reeds zo verdienstelijk had gemaakt, de talrijke schare bezig.

Wie weet iets van “ons muziekcorps” ?

Volgens mij was de naam van het corps “Concordia”.

In de jaren 1927-1928 heeft Oldebert geprobeerd een nieuw corps op te richten, echter er was toen te weinig animo voor deelname. Pas in 1948 is Woldhoorn opgericht door Oldebert.

Tijdens de oprichting van Oldebert in 1921 en direct daarna is er nimmer gesproken over een muziekkorps. “ons muziekcorps” is dus opgeheven ergens tussen 1906 en 1920.

Bij de in gebruik neming van de trambaan Drachten-Groningen op 1 oktober 1913 wordt ook niet gerept over een muziekcorps. Het zou kunnen dat deze toen al niet meer bestond.

Graag reactie.

Geert Gjaltema
Hoofdstraat 79
9356TA Tolbert
E mail : gjalt065@planet.nl
Tel. : 0594 514316