Nieuwsbrief Toekomstbestendig Centrum Tolbert

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Allereerst willen wij u langs deze weg het beste toewensen voor het jaar 2020!

In de vorige nieuwsbrief hebben we vermeld dat Jorritsma Bouw B.V. in week 2 van 2020 zal beginnen met de daadwerkelijke nieuwbouwwerkzaamheden van de Poiesz supermarkt in Tolbert. Helaas hebben we enige vertraging opgelopen in het sloopproces en de grondwerkzaamheden waardoor Jorritsma eind week 4 c.q. begin week 5 2020 zal beginnen met het inbrengen van de 171 buispalen/mortelschroefpalen.

Zoals ook al eerder benoemd zal dit traject naar verwachting 10 tot 12 werkdagen in beslag nemen, inclusief uitharden en doormeten van de palen. We hebben gekozen voor mortelschroefpalen in verband met de trillings- en geluidsarme plaatsing.

Na het inbrengen van de palen zal men verder gaan met het grondwerk, de wapening aanbrengen en het beton storten van de begane grond vloer. De opbouw van de staalconstructie staat gepland in week 12 van 2020 waarna de gevels zullen worden aangebracht en het dak wordt geplaatst.

Jorritsma Bouw B.V. en alle onderaannemers hebben van ons uiteraard de opdracht gekregen om zoveel als mogelijk rekening te houden met u als buren. Ten tijde van de casco werkzaamheden is vanuit Jorritsma Bouw de projectleider de heer T. van der Molen het aanspreekpunt.

De heer Van der Molen is te bereiken op telefoonnummer 050-5201515. Daarnaast kunt u uiteraard ook via onze bedrijfsleiding eventuele vragen stellen en/of opmerkingen kwijt.

We vertrouwen erop dat we een voorspoedige bouwperiode tegemoet gaan en willen u wederom alvast bedanken voor uw medewerking.