Nieuwsbrief Toekomstbestendig Centrum Tolbert

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jorritsma Bouw B.V. en alle onderaannemers hebben in de afgelopen maanden hard gewerkt aan de realisatie van de nieuwe Poiesz supermarkt in Tolbert.

Afgelopen week is de laatste fase van het ecologisch onderzoek afgerond waarna het restant van het woonblok aan de Leuringslaan is gesloopt. Hierna wordt gestart met de infrawerkzaamheden rondom de nieuwe Poiesz supermarkt waarbij onder andere een gedeelte van het nieuwe parkeerterrein zal worden gerealiseerd.

Nadat het pand casco is opgeleverd zal worden gestart met de afbouwwerkzaamheden c.q. het inrichten van het nieuwbouw pand. We richten ons op een opening van de nieuwe Poiesz supermarkt op woensdag 2 september a.s. Na de opening van de nieuwe Poiesz zal uiteraard worden gestart met de werkzaamheden aan het huidige pand en het verplaatsen van het cafetaria Westerkwartier, maar daarover later meer!

Begin april jl. is er helaas een brand geweest bij cafetaria Westerkwartier waardoor het cafetaria de deuren tijdelijk heeft moeten sluiten. De komende 2 weken zullen er werkzaamheden worden verricht om de schade aan zowel het pand als rondom het pand te herstellen waarna cafetaria Westerkwartier op de huidige locatie weer open zal gaan.

Al met al komen we nu in de laatste fase van de nieuwbouw werkzaamheden. We hebben er alle vertrouwen in dat er een prachtig eindplaatje zal ontstaan waarmee Tolbert echt voor de dag kan komen!

In het vertrouwen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd.