Nieuwsbrief Toekomstbestendig Centrum Tolbert

Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Zoals ook al in de vorige nieuwsbrief benoemd, zullen we binnenkort starten met de sloop van de 12 woningen van Wold en Waard, het voormalige pand van Bakkerij Van Esch en een gedeelte van de panden van De Koetsier en Cafetaria Westerkwartier. Concreet start men op maandag 11 november a.s. met de werkzaamheden. Het is de verwachting dat de sloopwerkzaamheden tot en met vrijdag 20 december a.s. zullen duren.

Voorafgaand aan de start van de sloopwerkzaamheden zal het bedrijf Hanselman in de week van 28 oktober tot 1 november in opdracht van Poiesz Vastgoed B.V. bij een aantal woningen c.q. panden een zogenoemde nul-opname doen. Voor het selecteren van de woningen c.q. panden die zullen worden opgenomen wordt een afstand vanaf de nieuw te bouwen Poiesz supermarkt aangehouden van circa 35-50 meter (vanuit hart gebouw). Op deze manier wordt er bij alle relevante panden een nul-opname gedaan.

Het terrein vanaf de hoek Leuringslaan tot aan het pand van de Koetsier zal na de sloop worden ingericht als bouwplaats voor Jorritsma Bouw B.V. uit Groningen die de nieuwbouw van de Poiesz supermarkt zal gaan uitvoeren.

In week 2 van 2020 zal er door Jorritsma Bouw B.V. worden begonnen met de daadwerkelijke werkzaamheden waarbij er medio week 3 2020 zal worden begonnen met het inbrengen van 171 buispalen/mortelschroefpalen. Dit traject zal naar verwachting 10-12 werkdagen in beslag nemen waarna de palen uit moeten harden en doorgemeten zullen worden. We hebben gekozen voor mortelschroefpalen in verband met de trillings- en geluidsarme plaatsing.

Jorritsma Bouw B.V. en alle onderaannemers hebben van ons uiteraard de opdracht gekregen om zoveel als mogelijk rekening te houden met u als buren. Ten tijde van de casco werkzaamheden is vanuit Jorritsma Bouw de projectleider de heer T. van der Molen het aanspreekpunt. De heer Van der Molen is te bereiken op telefoonnummer 050-5201515. Daarnaast kunt u uiteraard ook via onze bedrijfsleiding eventuele vragen stellen en/of opmerkingen kwijt.

Gezien het feit dat de bouwtijd enige maanden in beslag zal nemen, zullen we u op enig moment verder informeren omtrent de voortgang van de bouwwerkzaamheden en de heropening van de nieuwe Poiesz supermarkt.

Tot slot de mededeling dat inmiddels bakkerij Van Esch is verhuisd naar de nieuwe locatie aan Het Spoor 8. Het is een prachtige winkel geworden die als eerste wapenfeit van een toekomstbestendig centrum van Tolbert absoluut de toon zet! Daarnaast willen we nogmaals benoemen dat Cafetaria Westerkwartier tijdens de bouwperiode gewoon blijft zitten in het huidige pand en vertrouwd open is!!