Persbericht Gemeente Westerkwartier

Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Gemeente vraagt reactie inwoners op conceptvoorstellen begraafplaatsenbeleid

De gemeente Westerkwartier heeft voorstellen voor een nieuw begraafplaatsenbeleid opgesteld. Het gaat om concepten, die de gemeente wil toetsen bij verenigingen van dorpsbelangen, inwoners en betrokken organisaties. Bij dit nieuwe beleid voor begraafplaatsen gaat het om onderwerpen als begraafcapaciteit, graftermijnen, keuzemogelijkheden en een natuurbegraafplaats. Inwoners en betrokken organisaties kunnen tot en met 31 januari 2021 hun reactie geven op de voorstellen. Na verwerking van de reacties, maakt het college definitieve voorstellen en legt deze naar verwachting rond de zomer 2021 voor aan de gemeenteraad.

Conceptvoorstellen

In 2020 is een inventarisatie gemaakt van de 27 gemeentelijke begraafplaatsen in het Westerkwartier. Daarna is een startnotitie opgesteld, waarin de onderwerpen zijn benoemd die actueel zijn in het begraafplaatsenbeleid. De startnotitie is besproken met de gemeenteraad en met uitvaartondernemers, uitvaartverenigingen en vrijwilligersgroepen van de begraafplaatsen. De resultaten van deze besprekingen hebben geleid tot conceptvoorstellen over onder meer: capaciteit, tarieven, asbestemmingen, graven voor onbepaalde tijd, gravenadministratie, cultuurhistorisch waardevolle graven, vrijwilligers en beheer van de begraafplaatsen.

Natuurbegraafplaats

De gemeente onderzoekt op dit moment plannen voor een natuurbegraafplaats in het Westerkwartier. Er is op dit een particulier initiatiefnemer die hiervoor een plan ontwikkelt. Hiervoor is ook een conceptvoorstel opgesteld.

Reactie

De gemeente wil graag weten of er draagvlak is voor de voorstellen die zijn opgesteld. Ze stuurt daarom de notitie met de conceptvoorstellen naar verenigingen van dorpsbelangen, betrokken uitvaartorganisaties, -verenigingen en vrijwilligers, die actief zijn op begraafplaatsen. Daarnaast is de notitie ook te vinden op de gemeentelijke website www.westerkwartier.nl/begraafplaatsen en kunnen inwoners hierop reageren.

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: “ We willen graag van de inwoners en de betrokken organisaties weten wat zij van de voorstellen vinden. Met deze reacties kunnen we een begraafplaatsenbeleid opstellen, dat tegemoet komt aan hun wensen en behoeften. Het gaat om een onderwerp dat inwoners raakt. We willen dit proces dan ook zorgvuldig oppakken en met beleid komen waar draagvlak voor is.“

Vijf jaar

Er speelt een aantal ontwikkelingen op het gebied van de begraafplaatsen (zoals minder begrafenissen, omdat meer mensen kiezen voor crematie en actief ruimen na afloop van graftermijnen). Hierdoor zijn de keuzes voor de lange termijn lastig te overzien. De gemeente stelt daarom nu eerst beleid op voor vijf jaren. Na deze periode kijkt de gemeente of er bijstellingen nodig zijn.

Opmerking Oldebert

De conceptvoorstellen gelden voor de gemeentelijke begraafplaatsen.

De gemeente Westerkwartier telt in totaal 39 begraafplaatsen, waarvan Tolbert en Lutjegast bij de kerk niet meer worden gebruikt.

Op de voormalige kerkelijke begraafplaats in Marum wordt niet meer begraven maar is m.h.o. een Oorlogsmonument nog wel gemeentelijk.

De overige niet gemeentelijke begraafplaatsen bevinden zich in Tolbert, Doezum, Fransum, Jonkersvaart, Kornhorn, Lettelbert, Lutjegast, Niebert, Noordwijk, Nuis, Opende en Sebaldeburen.