Privacyverklaring

Oldebert privacy reglement

Het bestuur van Oldebert hecht zeer aan de privacy van haar leden.

Daarom heeft het bestuur hierover de volgende afspraken gemaakt:

  • De volledige ledenadministratie berust alleen bij de penningmeester.
  • Deze administratie is opgeslagen in een bestand, dat extra beveiligd is met een wachtwoord.
  • Zonder uitdrukkelijke toestemming van elk individueel lid worden geen gegevens beschikbaar gesteld aan personen of organisaties buiten de vereniging Oldebert.
  • De bestuursleden ontvangen maandelijks een ledenlijst, die alleen naam en adres bevat.
  • Wanneer er naar de leden een e-mail wordt gestuurd, worden de mailadressen in “BCC” gezet zodat dit ook niet zichtbaar is voor andere leden.
  • Bestuursleden die een e-mail willen versturen kunnen bij de penningmeester een overzicht van alleen alle e-mail adressen aanvragen.
  • Mocht er een data lek optreden, dan wordt dit direct gemeld aan de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) en mogelijke gedupeerden.

 

Mocht u hierover nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via: bestuur@oldebert.nl