Samenvatting Bestuursvergadering – 15 mei 2023

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Aan de orde is geweest de plaatsing van de AED bij Poiesz Er schijnt aan de voorkant nog een gemeentelijke stroomkabel te liggen, als deze gebruikt kan worden dan kan de AED daar geplaatst worden.

Er is een nieuw draaiboek gemaakt betreffende de Nijoarsveziede.

Betreffende de nieuwe dorpsvisie worden er een aantal data vastgelegd om met het dorp te praten over de invulling van de dorpsvisie elke datum betreft hetzelfde thema.

De data zijn:

  • maandag 9 oktober;
  • dinsdag 17 oktober;
  • woensdag 8 november;
  • donderdag 23 november.

De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

Betreffende het dorpsbudget worden twee aanvragen gehonoreerd. Dit betreft het ontwikkelen van een boekje welke gemaakt wordt voor het 70 jarig bestaan van het sprookje. En een deelaanvraag betreffende de ontwikkeling van het verplaatsen van de ijsbaan.

In het kader van het 100-jarig bestaan van Oldebert is het bestuur een bon voor een natuurwandeling aangeboden door het IVN. Besloten is hier deze herfst gebruik van te maken.

De laatste vergadering voor de zomervakantie wordt gecanceld omdat een aantal bestuursleden op dat moment niet aanwezig kunnen zijn.