Tolberter Erepenning 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Begin volgend jaar reikt Oldebert, Vereniging van dorpsbelangen Tolbert, de Tolberter Erepenning uit aan een persoon, groep of instantie, die zich in het afgelopen jaar of in het verleden in het bijzonder heeft ingezet voor de Tolberter gemeenschap. De Tolberter Erepenning is in 2006 in het leven geroepen.

Oldebert hecht veel waarde aan het werk dat in het belang van het dorp wordt verzet. Met de Tolberter Erepenning wil ze die waardering onderstrepen. Voor de selectie van de kandidaten die de Erepenning ontvangen zijn criteria vastgesteld. Op welke manier hebben zij zich bijvoorbeeld verdienstelijk gemaakt voor de Tolberter gemeenschap? De voorkeur gaat uit naar werk voor verschillende doelgroepen of op verschillende terreinen. Maar het kan ook om iets gaan dat misschien niet zo voor de hand ligt, maar dat wel een nieuwe kijk biedt op bepaalde zaken. Een ander criterium is dat de Erepenning niet eerder mag zijn ontvangen. Kandidaten mogen wel eerder genomineerd zijn geweest, maar zullen om in aanmerking te komen voor de Erepenning 2020 opnieuw aangemeld moeten worden.

De selectiecommissie, vernietigd na uitreiking alle informatie m.b.t. de nominaties.

Op basis van de voordrachten wie de Tolberter Erepenning 2020 ontvangt, wordt door de selectiecommissie een beslissing genomen. Kandidaten voor deze Erepenning kunnen tot en met 7 december 2019 per e-mail aan erepenning@oldebert.nl worden voorgedragen. De feestelijke uitreiking vindt plaats tijdens de Tolberter Nijjoarsveziede op zaterdag 4 januari 2020. Zie ook www.oldebert.nl