Tolberter Erepenning 2023

Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Begin 2023 wordt de Tolberter Erepenning uitgereikt aan een persoon, groep of instantie, die zich in het afgelopen jaar of in het verleden in het bijzonder heeft ingezet voor de Tolberter gemeenschap. De Tolberter Erepenning is in 2006 in het leven geroepen.

Tolbert hecht veel waarde aan het werk dat in het belang van het dorp wordt verzet. Met de Tolberter Erepenning wil ze die waardering onderstrepen. De speciaal hiervoor in het leven geroepen Erepenning Commissie bestaat uit een afvaardiging vanuit Oldebert, Vereniging van dorpsbelangen Tolbert, stichting Oudheidkamer Fredewalda, Rederijkerskamer Vredewold en Stichting Volksvermaken Tolbert.

Voor de selectie van de kandidaten die de Erepenning ontvangen zijn criteria vastgesteld. Op welke manier hebben zij zich bijvoorbeeld verdienstelijk gemaakt voor de Tolberter gemeenschap? De voorkeur gaat uit naar werk voor verschillende doelgroepen of op verschillende terreinen. Maar het kan ook gaan om iets dat misschien niet zo voor de hand ligt, maar een nieuwe kijk biedt op bepaalde zaken. Een ander criterium is dat de Erepenning niet postuum wordt uitgereikt of eerder mag zijn ontvangen. Kandidaten mogen wel eerder genomineerd zijn geweest, maar zullen om in aanmerking te komen voor de Erepenning 2022 opnieuw aangemeld moeten worden. De commissie vernietigt na uitreiking alle informatie m.b.t. de nominaties.

De Erepenning commissie beslist, zonder inspraak van derden, of de Erepenning wordt uitgekeerd en aan wie. Kandidaten voor deze Erepenning kunnen tot en met 30 november 2022 via de mail: erepenning@oldebert.nl worden voorgedragen.

De feestelijke uitreiking vindt zoals altijd plaats tijdens de Nijjoarsveziede in de Cazemier Boerderij te Tolbert. Deze staat gepland op zaterdag 7 januari 2023.