Uw Hulp Nodig Bij Start Opstellen Woonplannen Per Dorp

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gemeente Westerkwartier vraagt inwoners van Tolbert om mee te denken!!!

We gaan aan de slag met de woonplannen per dorp. Samen met u, inwoners, de woningcorporaties en hun huurdersvertegenwoordigers stellen we deze woonplannen op. Hiervoor zetten we onder meer een digitale enquête uit. Hierbij hebben we uw inbreng nodig.

Wat staat er in de woonplannen?

Hierin komt te staan aan welke woningen behoefte is. Ook is er aandacht voor de bestaande woningen en de woonomgeving. Het woonplan geeft antwoord op vragen van wat er zou moeten gebeuren en waar dit zou kunnen in een dorp.

Via een digitale enquête halen we informatie op

Als voorbereiding op het maken van de woonplannen zetten we een digitale enquête uit. Hiermee willen we onder andere een beeld krijgen van welke behoefte er bestaat in de dorpen. Dit als onderdeel van de analyse die we maken voor de woonplannen.

Wilt u onze berichten over de enquête delen? Inwoners kunnen de vragenlijst invullen via www.westerkwartier.nl/woonplannen

Hoe meer inwoners meedoen, hoe vollediger het beeld. We vragen u daarom of u onze berichten over de enquête wilt delen. Hieronder vindt u een voorbeeld van een tekst die u kunt gebruiken om de link te delen via uw social media. De enquête staat open van 10 tot en met 31 mei 2022.

We horen graag welke ideeën je hebt over het wonen in jouw dorp. Vind je dat er woningen nodig zijn? Zo ja, wat voor type woningen zijn er volgens jou nodig? En voor welke groepen? Geldt dit ook voor de bestaande woningen of de woonomgeving? We horen het graag! We gebruiken deze informatie bij het maken van woonplannen voor de dorpen.

Doe mee door de vragenlijst in te vullen via www.westerkwartier.nl/woonplannen

Via deze link kun je ook de ontwikkelingen volgen van de woonplannen.

Alvast bedankt!

Namens Gemeente Westerkwartier en Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert