Westerkwartier Wil Eerste Landelijk Dorpenfestival Naar Tolbert Halen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De gemeente Westerkwartier stelt zich met een bidbook kandidaat voor de organisatie van het landelijk dorpenfestival. Op initiatief van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) zal dit festival volgend jaar voor de eerste keer plaatvinden, waarbij beleidsmakers uit het hele land samen aan de slag gaan met plattelandsvraagstukken. Het bidbook dient de gemeente samen in met de Vereniging van Groninger Gemeenten, Vereniging Groninger Dorpen, Gebiedscoöperatie Westerkwartier en Oldebert, de belangenvereniging van het dorp Tolbert. Gezamenlijk willen zij het dorpenfestival in juni 2020 in en rondom De Postwagen organiseren.

Actuele dorpsvraagstukken
Het festival zal plaatsvinden in een gezellige festivalsfeer, met naast serieuze forumdiscussies, dialogen en lezingen ook ruimte voor ludieke en eigenzinnige vormen waarmee actuele dorpsvraagstukken aan de orde komen. Het streven hierbij is maximaal 600 deelnemers te trekken bestaande uit politici, bestuurders en ambtenaren uit het hele land.

Hart van het Noorden
Volgens wethouder Bert Nederveen maakt de gemeente een goede kans om uitgekozen te worden: “Als nieuwe gemeente willen we een stevige positie innemen in de regio. Gastgemeente zijn van een festival als dit past daar goed bij. Wij zijn een grote gemeente met 41 dorpen, liggen in het hart van het noorden, verbinden zowel drie provincies als stad en platteland en hebben met Niehove zelfs het mooiste dorp van Nederland.” Ook spelen in het Westerkwartier vraagstukken die voor andere regio’s eveneens van belang zijn. Wethouder Nederveen: “Te denken valt aan veranderingen in de landbouw, landschapsbehoud, nieuwe vormen van onderwijs, wonen en zorg, de energietransitie en armoedebestrijding. Hierin werken we graag samen. Daarom ben ik ook blij dat we met het bidbook samen optrekken met de Vereniging van Groninger Gemeenten, Vereniging Groninger Dorpen, Gebiedscoöperatie Westerkwartier en Oldebert.”

Festival van en voor de dorpen
Het festival is bedoeld om vertegenwoordigers uit bestuurlijk Nederland kennis te laten maken met de opgaven en vraagstukken die leven in een plattelandsgemeente. Maar de gemeente Westerkwartier kiest er nadrukkelijk voor om er ook een festival van en voor inwoners van te maken. Daarnaast zal tijdens het festival worden getoond wat het Westerkwartier op cultureel vlak te bieden heeft.

Bekendmaking in januari
Het dorpenfestival is een tegenhanger van de jaarlijkse ‘Dag van de Stad’ en is een initiatief van het Interbestuurlijk Programma (IBP). Hierin werken het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten samen. In januari
wordt bekend welke gemeente het festival mag organiseren.