Tolberter Erepenning 2020

Begin volgend jaar reikt Oldebert, Vereniging van dorpsbelangen Tolbert, de Tolberter Erepenning uit aan een persoon, groep of instantie, die zich in het afgelopen jaar of in het verleden in het bijzonder heeft ingezet voor de Tolberter gemeenschap. De Tolberter Erepenning is in 2006 in het leven geroepen. Oldebert hecht veel waarde aan het werk […]