Nieuwsbrief Toekomstbestendig Centrum Tolbert

Allereerst willen wij u langs deze weg het beste toewensen voor het jaar 2020! In de vorige nieuwsbrief hebben we vermeld dat Jorritsma Bouw B.V. in week 2 van 2020 zal beginnen met de daadwerkelijke nieuwbouwwerkzaamheden van de Poiesz supermarkt in Tolbert. Helaas hebben we enige vertraging opgelopen in het sloopproces en de grondwerkzaamheden waardoor […]