Nieuws

Oldebert (de vereniging van dorpsbelangen Tolbert) nodigt hierbij alle verenigingen, maar ook alle inwoners uit de plaats Tolbert op, om eventuele suggesties en ideeën aan te dragen aan het bestuur van Oldebert. Met deze suggesties en ideeën willen we elkaar versterken en het verenigingsleven laten bloeien. Dit kan gaan over wonen, werken, verkeer, veiligheid, ontspanning, elk onderwerp waarvan je vind dat het de leefbaarheid kan bevorderen.

In het beleidsplan 2014 van Oldebert staat bij de inleiding, dat ze inwoners en verenigingen hiertoe oproept en om hier nu wat meer ruchtbaarheid aan te geven willen we dit nogmaals onder de aandacht brengen.

Op de jaarlijks te houden ledenvergadering, komend jaar is dat op 16 maart 2015, kunnen we dan deze opvattingen/ideeën met elkaar bespreken. Om dat voor te kunnen bereiden willen we nu al graag van jullie horen.

namens bestuur Oldebert
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

WP 20140829 002 WP 20140829 005Op initiatief van Oldebertzijn de bankjes door Wander Schilders te Tolbert opnieuw in de olie gezet. Het ziet er weer zeer goed uit en ze kunnen weer een aantal jaren mee.
De drie bankjes op het pleintje zijn weer terug gebracht in de oorspronkelijke lichte kleur.
De bank in de muur , geschonken door Oldebert, is ook in de oorspronkelijke donkere kleur terug gebracht.
Dankzij de financiele bijdrage van de RABO bank, de gemeente Leek, het kerkbestuur en Oldebert is dit mogelijk gemaakt.

In onderling overleg is er veel mogelijk, zo zien we maar weer.

De vier gemeenten in het Westerkwartier werken aan een woonvisie waarbij ook de woningcorporaties betrokken zijn. Het is belangrijk om ook een bijdrage vanuit de dorpen een goede plek te geven. Ter voorbereiding op de woonvisie is door KAW een woningmarktonderzoek uitgevoerd en heeft op 30 juni 2014 een woondebat plaatsgevonden, waarbij professionele partijen en dorpsbelangenverenigingen aan het woord kwamen.

Ook de bewoners van het Westerkwartier kunnen mee denken met de woonvisie door te reageren op de volgende vragen:

  1. Hoe zorgen we ervoor dat uw dorp ook in de toekomst aantrekkelijk is om te wonen?
  2. Welk soort woningen zijn in uw dorp onvoldoende aanwezig?
  3. Hoe zorgen we ervoor dat wonen betaalbaar blijft?
  4. Wat moet er gebeuren om er voor te zorgen dat mensen met een zorgvraag zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en prettig kunnen wonen?
  5. Wat doet u als dorp zelf, en waarmee kunnen gemeente, corporaties of anderen helpen?

U kunt tot 12 september reageren en uw antwoorden delen via Facebookpagina 'Woonvisie Westerkwartier' (www.facebook.com/woonvisiewesterkwartier), e-mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of per post versturen naar KAW, Postbus 1527 te 9701 BM Groningen onder vermelding van 'Woonvisie Westerkwartier'. Op de Facebookpagina staan de eerste resultaten uit het woningmarktonderzoek en een verslag van het woondebat. Op de pagina is eveneens ruimte voor vragen en discussie.

De uitkomsten van het woningmarktonderzoek, het woondebat en de input van bewoners worden gebruikt om keuzes voor te stellen in de woonvisie. Belangrijke thema's zijn aantrekkelijk wonen in het Westerkwartier, wonen en zorg, leefbaarheid en betaalbaarheid van wonen. Eind 2014 besluiten de vier gemeenteraden over die voorstellen.

bankjes1Op verzoek van de Plaatselijke Commissie van de kerk in Tolbert, is Oldebert, vereniging van Dorpsbelangen Tolbert, een aktie gestart om de bij de kerk op het pleintje in het centrum aanwezige bankjes, het startpunt van het Tolberter Tochtje en een fietsknooppunt, weer in een goede staat te brengen.
Het betreft hier 4 bankjes, 1 bankje in 1996 geschonken door Oldebert aan de bevolking van Tolbert bij haar 75 jarig bestaan en 3 bankjes die eigendom zijn van de gemeente Leek.
Oldebert heeft een verzoek om een bijdrage aan het Coöperatiefonds van de RABO bank gedaan, op dit verzoek is door de RABO bank positief gereageerd. Daarnaast leveren de gemeente Leek, de plaatselijke commissie van de kerk in Tolbert en Oldebert een bijdrage, om het geheel mogelijk te maken.bankjes2
Een bewijs dat met participatie van verschillende partijen er veel mogelijk is.

Wij zijn de RABO bank, de gemeente Leek en de plaatselijke commissie van de kerk in Tolbert zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan het initiatief, om de bankjes weer in goede staat te brengen.
De werkzaamheden zullen na de vakantieperiode worden uitgevoerd, door Wander Schilders uit Tolbert.